Villkor — Shopperllo Hoppa till innehåll

Villkor

1. Företagsinformation

I dessa villkor och på andra håll på webbplatsen hänvisar Shopperllo till det privata företaget med begränsat ansvar, MSY Invest SPRL, med sitt registrerade kontor i Bryssel, Belgien. MSY Invest SPRL: s huvudkontor ligger på adressen: Rue Brogniez 48, 1070 Bryssel, Belgien. 

 Tel: +32 485448085, e -postadress support@shopperllo.com Momsnummer BE0820130545
 

 2. Applikation:

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande och varje försäljning av Shopperllo och alla avtal som nås mellan Shopperllo och köparen. Nuvarande förhållanden är ganska tillgängliga och läsbara på Shopperllo -webbplatsen. Registreringen av kunden med Shopperllo är i par med kunskap och acceptans av de nuvarande allmänna villkoren. Varje beställning är också förknippad med att acceptera dessa villkor. Godkännandet av erbjudandet innebär också acceptans av villkoren, som är en del av avtalet, oavsett om kunden uttryckligen har accepterat tillämpningen av de allmänna villkoren. I vilket fall som helst har kunden en rimlig möjlighet att notera de nuvarande allmänna förhållandena, som tydligt är synligt visuellt på Shopperllo -webbplatsen. Nuvarande förhållanden råder över kundens allmänna villkor. Försäljningserbjudandena är endast avsedda för vuxna individer (18+år). Shopperllo förbehåller sig rätten att ändra sina villkor vid varje given tidpunkt utan föregående meddelande. De rådande förhållandena är de som råder vid tidpunkten för kunden som gör en beställning. Den möjliga ogiltigheten av en klausul kanske inte ger upphov till en fullständig ogiltighet av alla villkor för shopperllo.


 

3. Beställning och leverans:

3.1.
Beställa och förverkligandet av försäljningen ska göras genom att genomföra transaktionerna på webbplatsen. Varje steg måste bekräftas av kunden/köparen. Beställningen kommer att bekräftas, med identitetsinformationen som anges av kunden, elektroniskt. Denna bekräftelse innehåller en beskrivning av de köpta artiklarna med attribut och hänvisning till nuvarande förhållanden.

3.2.
Leveransen av Shopperllo
 äger rum i enlighet med det erbjudande som accepteras av kunden. Shopperllo är dock inte ansvarig för felaktig information i erbjudandet och förbehåller sig rätten att inte genomföra en specifik leverans om presentationen av de sålda varorna, formuleringen av fastigheterna därav eller uttalandet om priset inkluderar ett fel gjordes med Förstå att (det var uppenbart att vara ett skrivfel, eller ii) om köparen, under rimliga omständigheter, lita på och förstå att det är omöjligt för Shopperllo att sälja denna artikel med de nämnda fastigheterna eller priset.


3.3
Priser:
Alla priser inkluderar moms


3.4
Leverans- och transportkostnader:

Priserna på artiklarna på webbplatsen är, om inte annat anges, exklusive leverans- och transportkostnader. Leverans- och transportkostnaderna anges separat på fakturan. Leverans- och transportkostnaderna kan variera per dag, per beställning, per vikt, per transportmetod och efter orderstorlek. Leveransen sker genom gratis prissättning. Kunden är också skyldig att betala tullavgifter och / eller andra administrativa kostnader som leveransen innebär.

3.5
Leveran och leveranstid:

Leveransperioderna som anges av Shopperllo är rent tecken. Kunden har rätt att avbryta beställningen om leverans inte görs inom 30 dagar. Shopperllo är inte skyldig att betala skadestånd på grund av sen leverans. Visserligen kommer Shopperllo att göra allt för att leverera de beställda varorna i tid. Snabb leverans ska göras efter att betalningen har mottagits av Shopperllo och förutsatt att varorna finns i lager. Shopperllo ansvarar inte för förseningar i leveransen på grund av sen leverans av leverantören. Försening på grund av fel / underlåtenhet från transportören kan inte tilldelas Shopperllo. Försening i leveransen är möjlig om Shopperllo närmar sig kunden för att verifiera ordningen. För att undvika betydande förseningar måste kunden tillhandahålla korrekt identitets- och leveransadress vid registrering.

3.6
Shopperllo säkerställer leverans per post eller på något annat sätt efter shopperllos bedömning. Shopperllo har rätt att skicka delvis leveranser som den extra kostnaden för den efterföljande leveransen kommer att bäras av Shopperllo.


 

4. Garanti:

Garantin på de varor som beställts och levereras av Shopperllo sträcker sig endast till den garanti som tillhandahålls av sina egna leverantörer. Shopperllo ansvarar inte i händelse av icke-prestanda eller vid avtalets defekta prestanda till följd av vårdslöshet eller felaktigheter av köparen. I vilket fall som helst kommer Shopperllos ansvar begränsat till återbetalning av priset på det köpta bästa.
Shopperllo kommer på alla sätt att försöka säkerställa driften av sin internettjänst utan störningar. Det är upp till Shopperllo att ändra / underhålla webbplatsens omfattning och funktionalitet. Shopperllo ska under inga omständigheter vara ansvariga för avbrott och / eller störning av tjänster som erbjuds, för förlust av data eller sprida ett virus.


 

5. Avståelse:

5.1
Under 14 dagar efter mottagandet av varorna på leveransadressen har köparen rätt att avbryta inköpsavtalet utan att ange någon anledning. För detta ändamål måste köparen registrera sig via sitt personliga konto på webbplatsen för Shopperllo inom sju arbetsdagar efter mottagandet av paketet på leveransadressen. De direkta kostnaderna för att återlämna varor är köparens ansvar. Om köparen i rätt tid använder sin rätt att återkallas, har han / hon rätt till återbetalning av det belopp som han / henne betalar till Shopperllo vilken återbetalning kommer att inträffa under alla händelser inom 30 dagar efter avbokningen eller uppsägningen. De möjliga avkastningskostnaderna kommer att dras av från det pris som ska betalas tillbaka. Konst. 46 Lag om marknadspraxis läser all respekt enligt följande: "Konsumenten har rätt att informera säljaren att han avstår från köpet utan påföljd och utan att ge någon anledning, inom 14 dagar från dagen efter leveransen av produkten eller slutsatsen av serviceavtalet. ”

5.2
Bestämmelserna i föregående stycke ska inte tillämpas på: a) Poster vars pris är beroende av fluktuationer på finansmarknaden, på vilken shopperllo inte har något inflytande b) av saker som: 1) har fastställts i enlighet med köparens specifikationer, 2 ) är helt klart personliga till sin natur, 3) kan inte returneras på grund av sin natur, 4) kan snabbt försämras eller löpa ut c) av ljud- och videoinspelningar och datorprogramvara, om köparen har brutit tätningen d) prenumerationer till tidningar och tidskrifter E ) Anpassade varor.

5.3
Bestämmelserna i klausul 6.1 ska inte heller gälla för tjänster:
- Vid boende, transport, catering eller fritidsaktiviteter om det finns ett visst (utgång) datum eller tidsperiod fastställs.
- satsning och lotterier

5.4
Under denna period kommer köparen att hantera produkten och förpackningen med vård. Han kommer bara att packa upp produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han använder rätten till avståelse, ska han returnera produkten med alla tillbehör och, om det är rimligt möjligt, i sitt ursprungliga skick och förpackning till Shopperllo. Kostnaden för avkastningen kommer att bäras av konsumentköparen i enlighet med det europeiska direktivet 2011/83/EU. Konsumentköparen bär risken för skada och / eller förlust i gengäld till följd av hans / hennes rätt att dra sig tillbaka.

5.5
De köp som gjorts av personer / enheter / köpmän som inte omfattas av lagen den 6 april 2010, omfattas inte av bestämmelserna i artikel 5.1 till 5.4. När det gäller denna kategori av leverantörer gäller den gemensamma lagen (artikel 10).


 

6. Force Majeure

Shopperllo har rätt att återkalla försäljningen om den inte kan uppfylla sina skyldigheter på grund av Force Majeure. Force Majeure betyder omständigheter som inte kan påverkas av Shopperllo. Inkluderat under dessa omständigheter förstås uttryckligen om dess leverantörer (i tid eller inte under samma förhållanden) inte kan leverera till Shopperllo. I detta fall har köparen rätt till återbetalning inom 30 dagar efter att upplösningen kommer att äga rum. Köparen har inte rätt till någon ersättning.


 

7. Personlig information / integritetspolicy

7.1
De lagstadgade bestämmelserna som rör skydd av personuppgifter enligt definitionen i lagen om dataskydd följs av Shopperllo. Köparen har till exempel alltid möjlighet att komma åt, ändra eller ta bort sina egna data. Detta är möjligt för köparen genom att logga in på vår webbplats och ändra de data som visas i den "personliga" delen av Shopperllo.

7.2
Shopperllo kommer att spela in informationen från köparen i en fil. Dessa uppgifter kommer att användas för att utföra köparens ordning och hållas så länge som behövs för behandling av eventuella klagomål som uppstår genom utförandet av beställningen. Inga uppgifter kommer att överföras till tredje parter där köparen är i riskzonen. Vid leverans av tredje parter kommer Shopperllo att göra detta känt för kunden så att kunden är medveten om att viktig information för leverans ska överföras till leverantören / transportören.
Shopperllo är fortfarande ägare till sina immateriella rättigheter som hänför sig till de tjänster som erbjuds av henne och produkter.
 

  

8. Tillämplig lag och jurisdiktion:

Varje tvist om de varor som erbjuds till salu av Shopperllo styrs av belgisk lag. Alla tvister som kan uppstå till följd av ett avtal kommer, om ingen vänlig lösning är möjlig, avgöras av domstolarna i Bryssel.

 

Shopperllo -teamet