Voorwaarden — Shopperllo Doorgaan naar artikel

Voorwaarden

1. Bedrijfsinformatie

In deze algemene voorwaarden en elders op de site verwijst Shopperllo naar het particuliere bedrijf met beperkte aansprakelijkheid, MSY Invest SPRL, met zijn geregistreerde kantoor in Brussel, België. MSY Invest SPRL -hoofdkantoor bevindt zich op het adres: Rue Brogniez 48, 1070 Brussel, België. 

 Tel: +32 485448085, e -mailadres support@shopperllo.com Btw -nummer be0820130545
 

 2. Toepassing:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke verkoop van Shopperllo en elke overeenkomst die wordt bereikt tussen Shopperllo en de koper. De huidige voorwaarden zijn redelijk toegankelijk en leesbaar op de Shopperllo -website. De registratie van de klant met Shopperllo is gekoppeld aan de kennis en de acceptatie van de huidige algemene voorwaarden. Elke volgorde wordt ook geassocieerd met de acceptatie van deze algemene voorwaarden. De aanvaarding van het aanbod impliceert ook de aanvaarding van de voorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst, ongeacht of de klant de toepassing van de algemene voorwaarden expliciet heeft aanvaard. In elk geval heeft de klant een redelijke gelegenheid om kennis te nemen van de huidige algemene voorwaarden, die duidelijk visueel waarneembaar zijn op de Shopperllo -website. Huidige voorwaarden heersen boven de algemene voorwaarden van de klant. De verkoopaanbiedingen zijn alleen bedoeld voor volwassen personen (18+jaar). Shopperllo behoudt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden op een bepaald moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De heersende voorwaarden zijn degenen die heersen op het moment dat de klant een bestelling plaatst. De mogelijke invaliditeit van een clausule kan niet aanleiding geven tot een volledige nietigheid van alle voorwaarden en voorwaarden van Shopperllo.


 

3. Bestel en levering:

3.1.
Een bestelling plaatsen en de realisatie van de verkoop wordt gemaakt door de transacties op de website te voltooien. Elke stap moet worden bevestigd door de klant/koper. De bestelling wordt bevestigd, met de identiteitsinformatie zoals ingevoerd door de klant, elektronisch. Deze bevestiging bevat een beschrijving van de gekochte item (s) met attributen en verwijzing naar de huidige voorwaarden.

3.2.
De levering door Shopperllo
 vindt plaats in overeenstemming met het aanbod dat door de klant wordt geaccepteerd. Shopperllo is echter niet aansprakelijk voor onjuiste informatie in het aanbod en behoudt zich het recht voor om geen specifieke levering uit te voeren als de presentatie van de verkochte goederen, de formulering van de eigenschappen daarvan of de verklaring van de prijs omvat een fout gemaakt met het Begrijpend dat (het was duidelijk om een ​​typefout te zijn, of ii) als de koper onder redelijke omstandigheden moet vertrouwen en moet begrijpen dat het voor Shopperllo dit artikel onmogelijk is om te verkopen met de genoemde eigenschappen of prijs.


3.3
Prijzen:
Alle prijzen zijn inclusief btw


3.4
Leverings- en transportkosten:

Prijzen van de artikelen op de site zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief leverings- en transportkosten. De leverings- en transportkosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur. De leverings- en transportkosten kunnen per dag, per bestelling, per gewicht, per transportmethode en per ordergrootte variëren. De levering vindt plaats door gratis prijzen. De klant is ook verplicht om douanekosten en / of andere administratieve kosten te betalen die de levering inhoudt.

3.5
Levering en levertijd:

De leveringsperioden vermeld door Shopperllo zijn puur indicatief. De klant heeft het recht om de bestelling te annuleren als de levering niet binnen 30 dagen wordt gedaan. Shopperllo is niet verplicht om schadevergoeding te betalen vanwege de late levering. Toegegeven, Shopperllo zal er alles aan doen om de geordende goederen op tijd te leveren. Tijdige levering wordt gedaan nadat de betaling is ontvangen door Shopperllo en op voorwaarde dat de goederen op voorraad zijn. Shopperllo is niet verantwoordelijk voor vertragingen in levering vanwege de late levering door de leverancier. Vertraging door fouten / weglating door de vervoerder kan niet worden toegewezen aan Shopperllo. Vertraging in levering is mogelijk als Shopperllo de klant benadert om de nauwkeurigheid van de bestelling te verifiëren. Om belangrijke vertragingen te voorkomen, moet de klant een nauwkeurige identiteits- en afleveringsadres bieden bij het registreren.

3.6
Shopperllo zorgt voor levering per post of naar eigen goeddunken van Shopperllo. Shopperllo heeft het recht om gedeeltelijke leveringen te verzenden waarvan de extra kosten van de daaropvolgende levering worden gedragen door Shopperllo.


 

4. Garantie:

De garantie op de goederen die door Shopperllo zijn besteld en geleverd, strekt zich alleen uit tot de garantie die door zijn eigen leveranciers wordt verstrekt. Shopperllo is niet aansprakelijk in het geval van niet-prestaties of in het geval van gebrekkige prestaties van het contract als gevolg van nalatigheid of wangedrag door de koper. In elk geval zal de verantwoordelijkheid van Shopperllo beperkt zijn tot de terugbetaling van de prijs van het gekochte goed.
Shopperllo zal in alle opzichten proberen de werking van zijn internetservice zonder interferentie te waarborgen. Het is aan Shopperllo om de reikwijdte en functionaliteit van de website te wijzigen / te behouden. Shopperllo is in geen geval aansprakelijk voor enige onderbreking en / of verstoring van aangeboden diensten, voor het verlies van gegevens of het verspreiden van een virus.


 

5. verzaking:

5.1
Gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen op het afleveradres, heeft de koper het recht om het aankoopcontract te annuleren zonder enige reden te geven. Voor dit doel moet de koper zich binnen zeven werkdagen na ontvangst van het pakket op het afleveringsadres via zijn persoonlijke account op de website van Shopperllo registreren. De directe kosten die verband houden met het rendement van goederen zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Als de koper tijdig gebruik maakt van zijn terugtrekkingsrecht, heeft hij / zij recht op de terugbetaling van het door hem betaalde bedrag aan Shopperllo welke restitutie in elk geval binnen 30 dagen na de annulering of beëindiging zal plaatsvinden. De mogelijke retourkosten worden afgetrokken van de terugbetaalde prijs. Kunst. 46 Wet op marktpraktijken luidt elk respect als volgt: "De consument heeft het recht om de verkoper te informeren dat hij de aankoop zonder boete aflegt en zonder enige reden te geven, binnen 14 dagen na de dag na de levering van het product of de conclusie van het servicecontract. "

5.2
De bepalingen van de voorgaande paragraaf zijn niet van toepassing op: a) items waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt, waarop Shopperllo geen invloed heeft b) van dingen die: 1) zijn vastgesteld in overeenstemming met de specificaties van de koper, 2 ) zijn duidelijk persoonlijk van aard, 3) kunnen niet worden geretourneerd vanwege hun aard, 4) kan snel verslechteren of verlopen c) van audio- en video -opnames en computersoftware, als de koper de afdichting heeft gebroken) abonnementen op kranten en tijdschriften e ) op maat gemaakte goederen.

5.3
De bepalingen van clausule 6.1 zijn ook niet van toepassing in het geval van diensten:
- Over accommodatie, transport-, catering- of vrijetijdsactiviteiten als er een bepaalde (verval) datum of periode is bepaald.
- weddenschappen en loterijen

5.4
Tijdens deze periode behandelt de koper het product en de verpakking met zorg. Hij zal het product alleen uitpakken in de mate van gebruik en voor zover nodig om te beoordelen of hij het product wil behouden. Als hij het recht op verzaking gebruikt, zal hij het product met alle accessoires teruggeven en, indien redelijkerwijs, in zijn oorspronkelijke staat en verpakking naar Shopperllo. De kosten van de rendement zullen worden gedragen door de consument - koper in overeenstemming met de Europese richtlijn 2011/83/EU. De consument - koper draagt ​​het risico op schade en / of verlies in ruil daarvoor als gevolg van zijn / haar terugtrekking recht.

5.5
De aankopen gedaan door personen / entiteiten / handelaren die niet onder de wet van 6 april 2010 vallen, vallen niet onder de bepalingen in artikel 5.1 tot 5.4. Met betrekking tot deze categorie leveranciers is de common law (artikel 10) van toepassing.


 

6. Force overmacht

Shopperllo heeft het recht om de verkoop in te trekken als deze niet aan zijn verplichtingen kan voldoen vanwege overmacht. Overmacht betekent omstandigheden die niet kunnen worden beïnvloed door Shopperllo. In deze omstandigheden opgenomen wordt uitdrukkelijk begrepen als zijn leveranciers (op tijd of niet onder dezelfde voorwaarden) niet aan Shopperllo kunnen leveren. In dit geval heeft de koper recht op een terugbetaling binnen 30 dagen nadat de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft geen recht op een vergoeding.


 

7. Persoonlijke informatie / privacybeleid

7.1
De wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens zoals gedefinieerd in de wet op de gegevensbescherming worden nageleefd door Shopperllo. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de optie om zijn of haar eigen gegevens toegang te krijgen, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens te wijzigen die worden getoond in het "persoonlijke" deel van Shopperllo.

7.2
Shopperllo neemt de informatie op die door de koper in een bestand wordt verstrekt. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de volgorde van de koper en zo lang als nodig worden bewaard voor de behandeling van klachten die voortvloeien uit de uitvoering van de bestelling. Er worden geen gegevens verzonden naar derden waar de privacy van de koper gevaar loopt. In het geval van levering door derden zal Shopperllo dit bekend maken aan de klant, zodat de klant zich ervan bewust is dat essentiële informatie voor het leveren van de levering wordt verzonden naar de leverancier / vervoerder.
Shopperllo blijft de eigenaar van zijn intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de diensten die door haar en producten worden aangeboden.
 

  

8. Toepasselijk recht en jurisdictie:

Elk geschil over de goederen die door Shopperllo te koop worden aangeboden, wordt beheerst door de Belgische wet. Alle geschillen die zich kunnen voordoen als gevolg van een overeenkomst, zullen, als er geen minnelijke regeling mogelijk is, worden geregeld door de rechtbanken van Brussel.

 

Het Shopperllo -team