Zasady i warunki — Shopperllo Przejdź do treści
OFERTA SPECJALNA! 🎁 -5% na 2. jednostce ➕ EKSPRESOWA WYSYŁKA🎁
OFERTA SPECJALNA! 🎁 -5% na 2. jednostce ➕ EKSPRESOWA WYSYŁKA🎁

Regulamin

1. Informacje o firmie

W niniejszych warunkach i innych miejscach na stronie Shopperllo odnosi się do prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, MSY Invest Sprl, z zarejestrowanym biurem w Brukseli w Belgii. Siedziba MSY Invest Sprl znajduje się pod adresem: Rue Bogniez 48, 1070 Bruksela, Belgia. 

 Tel: +32 485448085, adres e -mail support@shopperllo.com Numer VAT BE0820130545
 

 2. Zastosowanie:

Te ogólne warunki dotyczą każdej oferty i każdej sprzedaży Shopperllo oraz każdej umowy osiągniętej między Shopperllo a kupującym. Obecne warunki są dość dostępne i czytelne na stronie internetowej Shopperllo. Rejestracja klienta z Shopperllo jest połączona z wiedzą i akceptacją obecnych ogólnych warunków. Wszelkie zamówienie jest również powiązane z akceptacją niniejszych Warunków. Akceptacja oferty oznacza również przyjęcie warunków, które są częścią umowy, niezależnie od tego, czy klient wyraźnie przyjął zastosowanie ogólnych warunków. W każdym razie klient ma uzasadnioną okazję, aby zwrócić uwagę na obecne ogólne warunki, które są wyraźnie dostrzegalne wizualnie na stronie internetowej Shopperllo. Obecne warunki panują w ogólnych warunkach klienta. Oferty sprzedaży są przeznaczone tylko dla osób dorosłych (18 lat). Shopperllo zastrzega sobie prawo do zmiany swoich warunków w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Warunki panujące są te dominujące w momencie składania zamówienia klienta. Możliwa nieważność klauzuli może nie spowodować całkowitej nieważności wszystkich warunków Shopperllo.


 

3. Zamawianie i dostawa:

3.1.
Złożenie zamówienia i realizacja sprzedaży Zostanie dokonane przez zakończenie transakcji na stronie internetowej. Każdy krok musi zostać potwierdzony przez klienta/nabywcę. Zamówienie zostanie potwierdzone, z informacjami tożsamości wprowadzonymi przez klienta, elektronicznie. To potwierdzenie zawiera opis zakupionych elementów z atrybutami i odniesieniem do bieżących warunków.

3.2.
Dostawa przez Shopperllo
 Odbywa się zgodnie z ofertą zaakceptowaną przez klienta. Jednak Shopperllo nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje w ofercie i zastrzega sobie prawo do nie wykonywania konkretnej dostawy, jeśli prezentacja sprzedanych towarów, sformułowanie ich nieruchomości lub deklaracji ceny obejmuje błąd wraz z błędem Zrozumienie, że (było oczywiste, że jest błąd pisania lub II), jeśli nabywca powinien mieć, w rozsądnych okolicznościach, zaufać i zrozumieć, że Shopperllo sprzedać ten przedmiot z wymienionymi nieruchomościami lub ceną.


3.3
Ceny:
Wszystkie ceny obejmują VAT


3.4
Koszty dostawy i transportu:

Ceny pozycji w Witrynie są, o ile nie określono inaczej, z wyłączeniem kosztów dostawy i transportu. Koszty dostawy i transportu są osobno określone na fakturze. Koszty dostawy i transportu mogą się różnić dziennie, na zamówienie, na wagę, na metodę transportu i według wielkości zamówienia. Dostawa odbywa się według bezpłatnych cen. Klient jest również zobowiązany do płacenia opłat celnych i / lub wszelkich innych kosztów administracyjnych, które pociąga za sobą dostawa.

3.5
Czas dostawy i dostawy:

Okresy dostawy podane przez Shopperllo są czysto orientacyjne. Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, jeśli dostawa nie zostanie wykonana w ciągu 30 dni. Shopperllo nie jest zobowiązany do płacenia odszkodowania z powodu późnej dostawy. Trzeba przyznać, że Shopperllo dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć zamówione towary na czas. Terminowa dostawa zostanie dokonana po otrzymaniu płatności przez Shopperllo i pod warunkiem, że towary są w magazynie. Shopperllo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie z powodu późnej dostawy przez dostawcę. Opóźnienie z powodu błędu / pominięcia przez przewoźnika nie można przydzielić do Shopperllo. Opóźnienie w dostawie jest możliwe, jeśli Shopperllo podejdzie do klienta w celu zweryfikowania dokładności zamówienia. Aby uniknąć znacznych opóźnień, klient musi zapewnić dokładny adres tożsamości i dostawy podczas rejestracji.

3.6
Shopperllo zapewnia dostawę pocztą lub w jakikolwiek inny sposób według uznania Shopperllo. Shopperllo jest uprawniony do wysyłania częściowych dostaw, z których dodatkowy koszt kolejnej dostawy zostanie przeniesiony przez Shopperllo.


 

4. Gwarancja:

Gwarancja na zamówienie i dostarczone przez Shopperllo rozciąga się tylko na gwarancję dostarczoną przez własnych dostawców. Shopperllo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku wydajności lub w przypadku wadliwych wyników umowy w wyniku zaniedbania lub wykroczenia przez kupującego. W każdym razie odpowiedzialność Shopperllo będzie ograniczona do zwrotu ceny zakupionego dobra.
Shopperllo z pewnością spróbuje zapewnić obsługę swojej usługi internetowej bez zakłóceń. Kuperllo musi modyfikować / utrzymywać zakres i funkcjonalność witryny. Shopperllo w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy i / lub zakłócenie oferowanych usług, utraty danych lub rozprzestrzenianie wirusa.


 

5. Wyrzeczenie:

5.1
W ciągu 14 dni po otrzymaniu towaru pod adresem dostawy kupujący jest uprawniony do anulowania umowy zakupu bez podania jakiegokolwiek powodu. W tym celu kupujący musi zarejestrować się za pośrednictwem swojego konta osobistego na stronie internetowej Shopperllo w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania pakietu pod adresem dostawy. Bezpośrednie koszty związane z zwrotem towarów są obowiązkiem kupującego. Jeśli kupujący w odpowiednim czasie wykorzystuje swoje prawo do wypłaty, ma prawo do zwrotu kwoty wypłaconej przez niego / jej na Shopperllo, która restytucja nastąpi w każdym razie w ciągu 30 dni od anulowania lub wypowiedzenia. Możliwe koszty zwrotu zostaną odjęte od ceny, która ma zostać spłacona. Sztuka. 46 Prawa na temat praktyk rynkowych czyta każdy szacunek w następujący sposób: „Konsument ma prawo poinformować sprzedawcę, że wyrzeka się zakupu bez kary i bez podania żadnego powodu, w ciągu 14 dni od dnia po dostarczeniu produktu lub zakończeniu Umowa serwisowa. ”

5.2
Postanowienia poprzedniego akapitu nie mają zastosowania do: a) pozycji, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, od których Shopperllo nie ma wpływu b) rzeczy, które: 1) zostały ustalone zgodnie ze specyfikacjami kupującego, 2 ) mają wyraźnie osobisty charakter, 3) nie można zwrócić ze względu na swój charakter, 4) mogą szybko pogorszyć lub wygasnąć c) nagrywania audio i wideo oraz oprogramowania komputerowe, jeśli kupujący złamał subskrypcje pieczęci d) do gazet i czasopism e ) Wykonane towary.

5.3
Postanowienia klauzuli 6.1 również nie mają zastosowania w przypadku usług:
- W przypadku zakwaterowania, transportu, gastronomicznego lub rekreacyjnego, jeżeli ustalona jest określona (ważna) data lub okres czasu.
- Obstawiania i loterie

5.4
W tym okresie kupujący będzie obsługiwał produkt i opakowanie ostrożnie. Rozpakuje produkt tylko w zakresie użytkowania i w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zachować produkt. Jeśli użyje prawa do wyrzeczenia, zwróci produkt ze wszystkimi akcesoriami i, jeśli jest to możliwe, w jego pierwotnym stanie i opakowaniu do Shopperllo. Koszt zwrotu zostanie poniesiony przez konsumenta - nabywcę zgodnie z europejską dyrektywą 2011/83/UE. Konsument - nabywca ponosi ryzyko szkód i / lub straty w zamian w wyniku jego prawa do wycofania.

5.5
Zakupy dokonane przez osoby / podmioty / kupcy, które nie są objęte ustawą z 6 kwietnia 2010 r., Nie są objęte przepisami zawartymi w art. 5.1 do 5.4. W odniesieniu do tej kategorii dostawców obowiązuje prawo powszechne (art. 10).


 

6. Sił Majere

Shopperllo jest uprawniony do odwołania sprzedaży, jeżeli nie będzie w stanie wypełnić jej obowiązków z powodu siły Majere. Force Majeure oznacza okoliczności, na które nie mogą mieć wpływ Shopperllo. Uwzględnione w tych okolicznościach jest wyraźnie zrozumiane, czy jego dostawcy (na czas, czy nie w tych samych warunkach) nie mogą dostarczyć do Shopperllo. W takim przypadku kupujący ma prawo do zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od rozwiązania. Nabywca nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty.


 

7. Polityka danych osobowych / prywatności

7.1
Przepisy ustawowe dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z definicją w ustawie o ochronie danych są zgodne przez Shopperllo. Na przykład kupujący zawsze ma możliwość dostępu, modyfikacji lub usuwania własnych danych. Jest to możliwe dla kupującego, logując się na naszej stronie i modyfikując dane pokazane w „osobistej” części Shopperllo.

7.2
Shopperllo zapisuje informacje podane przez kupującego w pliku. Dane te zostaną wykorzystane do wykonania zamówienia nabywcy i przechowywane tak długo, jak to konieczne do leczenia wszelkich skarg wynikających z wykonania zamówienia. Żadne dane nie będą przesyłane do stron trzecich, w których prywatność kupującego jest zagrożona. W przypadku dostawy przez strony trzecie Shopperllo przekazuje to klientowi, aby klient był świadomy, że niezbędne informacje o dokonywaniu dostawy będą przekazywane dostawcy / przewoźnikowi.
Shopperllo pozostaje właścicielem swoich praw własności intelektualnej, które odnoszą się do usług oferowanych przez nią i produktów.
 

  

8. Obowiązujące prawo i jurysdykcja:

Wszelkie spory dotyczące towarów oferowanych na sprzedaż przez Shopperllo podlegają prawa belgijskie. Wszystkie spory, które mogą pojawić się w wyniku umowy, jeśli nie będzie możliwa rozstrzygnięcia, zostaną rozstrzygnięte przez sądy Brukseli.

 

Zespół Shopperllo